OSP
Aktualności
Aktualności » Sprostowanie Wyjaśnień treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice »
2019-08-13 11:02:07
Sprostowanie Wyjaśnień treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice

Znak sprawy: OSPB/2/2019

Darłowo,dnia 13.08.2019r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Sprostowanie

Wyjaśnień treści SIWZ nr 1

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych wyjaśnień w dniu 12.08.2019 r. w następującym zakresie:

 

Odpowiedź na Pytanie 1 z dnia 09.08.2019 r., które brzmiało:

Czy Zamawiający dopuści, by cztery miejsca dla załogi, znajdujące się w tylnym przedziale kabiny, wyposażone były w dwupunktowe pasy biodrowe ?,

zmienia się na następującą:

„Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie,  jednakże musi ono być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”.

 

 

Prezes OSP Barzowice

Piotr Szewczykowski

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
1169
Projekt i wykonanie: rumac.pl